Pałac Biskupi

Od końca XIV w. Pałac Biskupi stanowi siedzibę biskupów krakowskich. Świat ujrzał ten reprezentacyjny gmach z początkiem kwietnia 2005 r., gdy po śmierci papieża Jana Pawła II pod kurią zaczęły się gromadzić tłumy ludzi. W owym czasie wszystkie najważniejsze stacje telewizyjne transmitowały wydarzenia z Krakowa właśnie z tego miejsca.

Przez całe niemal średniowiecze siedzibą biskupów Krakowa był Wawel. Pierwsza gotycka rezydencja przy dzisiejszej ulicy Franciszkańskiej powstała najprawdopodobniej z końcem XIV w., a w XVI w. została ona przebudowana w stylu renesansowym. Zapewne także wtedy ustalony został charakter gmachu, jako osobnej siedziby biskupiej. W poł. XVII w. biskup Piotr Gembicki postanowił gruntownie przebudować rezydencję w stylu wczesnego baroku, zachowując jednocześnie starsze fragmenty budowli.

Pałac Biskupi w Krakowie

Monumentalny budynek został wyposażony w dwa piękne portale, od strony ulicy Franciszkańskiej (zachowany do dziś) i od ulicy Wiślnej (pełniący wówczas rolę głównej bramy). W poł. XIX w. po ogromnym pożarze, jaki nawiedził Kraków, Pałac Biskupi został niemal doszczętnie zniszczony. Gmach jednak szybko odbudowano, a dzisiejszy, renesansowy wygląd nadał mu w latach 80-tych XIX w. architekt Tomasz Pryliński, znany przede wszystkim z dokonanej wcześniej przebudowy Sukiennic.

Pałac Biskupi w Krakowie

Pałac Biskupi kojarzony jest zwłaszcza z osobą Jana Pawła II. Będący jeszcze biskupem Karol Wojtyła mieszkał w tym miejscu w latach 1964 – 1978. W trakcie pielgrzymek do Polski i wizyt w Krakowie papież właśnie tutaj się zatrzymywał i z tzw. „okna papieskiego”, znajdującego się nad barokowym portalem, rozmawiał z tłumami gromadzących się pod pałacem wiernych. Tuż po śmierci papieża miejsce to stało się niemal kultowe. Pod oknem papieskim od lat gromadzą się katolicy w trakcie ważnych wydarzeń państwowych, przyjeżdżają tu turyści, tak z Polski, jak i z zagranicy, którzy składają pod oknem kwiaty i palą znicze. Choć Pałac Biskupi stoi przy ruchliwej ulicy, to organizowane są tu nieraz czuwania i koncerty o charakterze religijnym.

Pałac Biskupi w Krakowie

Kraków co zwiedzić – Zabytki Krakowa:

2 thoughts on “Pałac Biskupi

Dodaj opinię o tym miejscu